Op de voormalige vliegbasis Soesterberg is de bouw van een dure koopwijk voorlopig stopgezet vanwege de aanwezigheid van vleermuizen. Een rechter heeft geoordeeld dat de provincie Utrecht onvoldoende heeft aangetoond waarom deze vleermuispopulatie verstoord mag worden voor de bouw van een wijk met luxueuze woningen.

De voormalige vliegbasis Soesterberg, die sinds 2008 gesloten is voor militaire luchtvaart, wordt ontwikkeld tot een natuurgebied met recreatie en woningbouw. Echter, de aanwezigheid van verschillende diersoorten, waaronder diverse soorten vleermuizen, vereist strikte naleving van de Wet natuurbescherming. Hierdoor is een speciale ontheffing noodzakelijk om te mogen bouwen op een plek waar vleermuizen leven.

In 2021 had de provincie Utrecht een ontheffing verleend aan de eigen provincie om een woonwijk met 250 tot 440 huizen op het voormalige militaire terrein te bouwen. De provincie vond dat de bouw van deze woningen vanwege het woningtekort een prioriteit had, zelfs als dit de verstoring van vleermuizen met zich meebracht.

Echter, de stichting Milieuzorg Zeist en omstreken was het hier niet mee eens en stapte naar de bestuursrechter. De stichting wees op de verstoring die vleermuizen zouden ervaren tijdens bouwwerkzaamheden, zoals licht, geluid, trillingen en veranderende leefomgeving.

De rechtbank heeft nu geoordeeld dat hoewel er behoefte is aan nieuwe woningen, de bouwplannen op de vliegbasis niet voldoen aan de vraag. Uit woningmarktonderzoeken van de gemeenten Soest en Zeist blijkt namelijk dat er juist behoefte is aan huurwoningen, appartementen en goedkope koopwoningen, in plaats van de geplande dure koopwoningen in een hoger prijssegment.

Daarnaast is er geen bewijs geleverd dat de bouw van dure koopwoningen ervoor zou zorgen dat mensen vanuit goedkopere woningen doorstromen naar deze huizen, wat nodig zou zijn om de verstoring van beschermde vleermuissoorten te rechtvaardigen, aldus de rechtbank.

De Gedeputeerde Staten krijgt nu drie maanden de tijd om te onderbouwen waarom de bouw van de wijk alsnog zou kunnen plaatsvinden. Gedurende deze periode mag de bouw van de woonwijk niet worden gestart. De zaak zal daarna verder beoordeeld worden door de rechtbank.

Keywords: bouw, woonwijk, Soesterberg, vleermuis, Wet natuurbescherming, ontheffing, provincie Utrecht, woningtekort, bestuursrechter, huurwoningen, goedkope koopwoningen.

Bron: NOS