De Inlichtingen- en Opsporingsdienst (ILT-IOD) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft twee woningen en twee bedrijfspanden doorzocht in Nederland en Spanje als onderdeel van een onderzoek naar mogelijke fraude met energielabels. Het onderzoek is te vinden in een persbericht van de ILT. De eigenaar van de bezittingen wordt ervan verdacht oplichting en valsheid in geschrifte te hebben gepleegd in verband met energielabels van woningen en bedrijfspanden, evenals van het witwassen van het geld dat hiermee is verdiend. De verdachte is inmiddels in Nederland aangehouden en verhoord, maar werd weer vrijgelaten in afwachting van de resultaten van het opsporingsonderzoek. Bij de doorzoekingen werden administratie, telefoons, computers en gegevensdragers in beslag genomen.

Twijfels over de validiteit van energielabels

De bezitters van woningen en gebouwen die geen energielabel kunnen vinden in de officiële landelijke database (EP-Online) worden geadviseerd om eerst contact op te nemen met de energieadviseur/certificaathouder die de opname heeft uitgevoerd voor de afgifte van het energielabel. Wanneer er daarna redenen zijn om te vermoeden dat er mogelijk sprake is van een vervalst energielabel, dan kan dit worden gemeld aan de ILT via het vragenformulier op de website, rubriek ‘Productlabels/markeringen + energiemaatregelen’, onderwerp: vermoeden van fraude.

Aanleiding opsporingsonderzoek

De inspectie ontving een melding over mogelijk fraude met energielabels van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die EP-Online beheert. Tevens hebben de RVO en enkele certificerende instanties aangifte gedaan tegen de verdachte. Beide waren aanleiding voor de ILT-IOD om een opsporingsonderzoek te starten.

Toezicht en opsporing

De ILT controleert op de aanwezigheid van een geldig energielabel bij verkoop, verhuur en oplevering van woningen en utiliteitsgebouwen zoals kantoren en winkels. Commerciële advertenties voor verkoop en verhuur hiervan vallen ook onder dit toezicht. Met haar toezicht wil de inspectie bijdragen aan de bewustwording van de energiezuinigheid van woningen en de verduurzaming van woningen stimuleren, zodat het energieverbruik afneemt.

Opsporing van georganiseerde criminaliteit

De ILT-IOD voert, onder het gezag van de officier van justitie bij het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie, strafrechtelijke opsporingsonderzoeken uit. De ILT-IOD richt zich op georganiseerde criminaliteit, vaak met internationale (financiële) constructies en handelsstromen, waarbij zonder ingrijpen van de overheid uiteindelijk onherstelbare schade ontstaat aan mens, milieu en maatschappij. Het nieuwsbericht is afkomstig van de website van het ILT.

Mogelijke vervalsing van energielabels onderstreept het belang van correct en transparant energiegebruik. De schade door fraude kan leiden tot een groter gevoel van onzekerheid over de betrouwbaarheid van energielabels. De inspectie zal echter blijven toezien op de geldigheid van de verstrekte energielabels in het belang van bewoners, bedrijven en onze omgeving.

bron: ilent