De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft aangegeven dat zij willen bijdragen aan de verduurzaming van Nederland met oog op rendabele duurzaamheid. Echter, voorzitter Medy van der Laan benadrukt dat duurzaamheid ook rendabel moet zijn. Om dit te bereiken is politieke zekerheid en perspectief nodig.

Het standpunt van de NVB is dat duurzaamheid een belangrijke pijler is in het toekomstbestendig maken van de samenleving en de economie. Van der Laan geeft aan dat banken bereid zijn om te investeren in duurzame initiatieven en projecten. Er is echter een noodzaak voor politieke steun en beleid om ervoor te zorgen dat deze investeringen ook rendabel zijn. Volgens Van der Laan moeten vergroeningsmaatregelen toekomstbestendig zijn. De overheid speelt hierin een cruciale rol door heldere doelen te stellen en bijvoorbeeld beprijzing in te voeren. Banken kunnen dan verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van gunstige financiering aan bedrijven die relevant investeren in duurzaamheid.

Naast politieke steun, is er ook behoefte aan een langetermijnvisie en duidelijkheid over het beleid op het gebied van duurzaamheid. Van der Laan benadrukt dat een stabiel investeringsklimaat en heldere regelgeving essentieel zijn om banken aan te moedigen om duurzame investeringen te doen. Daarnaast pleit de NVB voor meer samenwerking tussen banken, de overheid en andere belanghebbenden, zodat er gezamenlijk gewerkt kan worden aan het verduurzamen van de economie.

Het belang van rendabele duurzaamheid wordt ook onderstreept door de internationale ontwikkelingen. Steeds meer beleggers houden rekening met duurzaamheidsaspecten bij het nemen van investeringsbeslissingen. Duurzame investeringen worden steeds aantrekkelijker, zowel vanuit financieel als maatschappelijk oogpunt. Hierdoor wordt het voor banken ook steeds belangrijker om duurzaamheid mee te nemen in hun investeringsstrategieën.

De NVB roept de politiek dan ook op om te zorgen voor een stimulerend en stabiel beleidsklimaat, waarin duurzaamheid en rendabiliteit hand in hand kunnen gaan. Ook benadrukt de NVB dat er meer ruimte moet komen voor financiële prikkels en subsidies om duurzame investeringen rendabel te maken. Banken zijn bereid om hun rol te spelen, maar hebben politieke steun en zekerheid nodig om duurzame investeringen daadwerkelijk te kunnen realiseren.

bron: BNR