Het isoleren van spouwmuren kan een effectieve manier zijn om energie te besparen en bij te dragen aan klimaatdoelen. Echter, voordat huiseigenaren en isolatiebedrijven aan de slag gaan, is het nu verplicht om te onderzoeken of er vleermuizen aanwezig zijn in de muren. Deze verplichting is ontstaan na een recente uitspraak van de Raad van State, waarin werd bepaald dat een eenvoudige camera-inspectie niet langer voldoende is. Deze uitspraak kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de isolatiebranche en het tempo waarin huizen in Nederland worden geïsoleerd. In dit artikel bespreken we de impact van deze verplichte vleermuisonderzoek en bekijken we mogelijke alternatieven.

In 2019 heeft de provincie Utrecht IsoSun een dwangsom opgelegd vanwege het ontbreken van ecologisch onderzoek naar vleermuizen voordat zij spouwmuren isoleerden. IsoSun was het niet eens met deze beslissing, maar de Raad van State heeft de provincie gelijk gegeven. Eerder had de rechtbank al geoordeeld dat IsoSun niet voldeed aan de zorgplicht met betrekking tot vleermuizen.

De Raad van State begrijpt dat het isoleren van spouwmuren bijdraagt aan energiebesparing en klimaatdoelen, maar erkent ook dat vleermuizen wettelijk beschermd zijn. Tijdens de rechtszaak hebben verschillende belanghebbenden en experts hun visie kunnen delen, waaronder overheidsinstanties, natuurbeschermingsverenigingen, woningcorporaties en andere bedrijven uit de isolatiebranche.

Uit de reacties blijkt dat er de afgelopen jaren veel ontwikkelingen en werkwijzen zijn geweest voor een grootschaligere aanpak van woningisolatie, waarbij ook de bescherming van vleermuizen wordt meegenomen. Deze nieuwe methoden zouden mogelijk ook voor particulieren kunnen worden ingezet.

Kleine dwergvleermuizen nestelen zich vaak in spouwmuren. Het volspuiten van deze muren met isolatiemateriaal is schadelijk voor deze diersoort. Inspectie met een camera kan het risico met zich meebrengen dat de vleermuizen over het hoofd worden gezien, aangezien een dwergvleermuis zo groot is als een luciferdoosje.

Om dit probleem aan te pakken, kan er ecologisch onderzoek worden uitgevoerd door een deskundige. Dit kan echter de kosten van isolatie verhogen. Gelukkig zijn er ook andere mogelijkheden. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld ecologisch onderzoek laten uitvoeren op hun grondgebied en maatregelen nemen om de vleermuizen te beschermen. Daarna kan de provincie een ontheffing verlenen voor de hele gemeente, waardoor kostbaar ecologisch onderzoek per woning niet meer nodig is. De rechters geven geen oordeel over deze werkwijze, maar leggen deze wel uit.

De uitspraak van de Raad van State over het verplichte vleermuisonderzoek bij spouwmuurisolatie heeft gevolgen voor isolatiebedrijven en huiseigenaren. Dit artikel onderzoekt ook mogelijke alternatieven, zoals gemeentelijk ecologisch onderzoek, om te voldoen aan de wettelijke vereisten. Op deze manier kunnen zowel energiebesparing als de bescherming van vleermuizen worden gewaarborgd.

Wil je meer weten over spouwmuurisolatie en de wettelijke vereisten omtrent het vleermuisonderzoek? Neem dan contact met ons op voor een gratis adviesgesprek.